#
#
#
#
#
#


 

ΤΙΤΛΟΣ  Πρακτική άσκηση και μικροδιδασκαλίες

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ  Η. Ρεράκης - Ε. Πεπές
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ  212
ΤΙΜΗ  
15 €
ISBN
  978-618-80837-3-8

Το σπουδαιότερο κομμάτι της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας για τους φοιτητές μας αποτελούν οι Μικρο- διδασκαλίες που πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος και η Πρακτική Άσκηση που υλοποιείται στις σχολικές μονάδες.
Το πόνημα αυτό θα είναι χρήσιμο τόσο στους φοιτητές, όσο και σε εκείνους οι οποίοι αναζητούν τις βασικές παιδαγωγικές και διδακτικές κατευθυντήριες γραμμές κατά την έναρξη ή την πορεία της διδακτικής τους πράξης.
Επίσης, θα αποτελέσει μια ουσιαστική συμβολή στην βελτίωση των παιδαγωγικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών όλων όσοι έχουν αποφασίσει να αφιερώσουν τη ζωή τους στη διακονία των παιδιών.

  Copyright 2005-2015 Δέσποινα Σφακιανάκη Εκδόσεις
Ανάπτυξη: OnSite.Net