#
#
#
#
#
#


 

ΤΙΤΛΟΣ  Η ετερότητα του "άλλου" στην Ελληνική παιδεία

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ  Η. Ρεράκης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ  528
ΤΙΜΗ  
25 €
ISBN
  978-618-80837-9-0

Ο προβληματισμός που παρατηρείται σήμερα, ως προς τον τρόπο αντίληψης και αντιμετώπισης του "άλλου", αποτέλεσε το κίνητρο προς τη μελέτη της ετερότητας του "άλλου" στο χώρο της παιδείας.
Η αποδοχή του "άλλου" στο σχολείο αποτελεί το θεμέλιο των διαπροσωπικών σχέσεων, ο ρόλος των οποίων είναι καθοριστικός τόσο για τη διαδικασία της μαθήσεως, όσο και για τη διαδικασία της αγωγής του μαθητή.
Βασικός άξονας του βιβλίου είναι η ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση του ελληνικού σχολείου.Ελπίζοντας να προσφέρει κάποιους προβληματισμούς σε όλους εκείνους που εμπλέκονται ή πρόκειται να εμπλακούν στο μέλλον στη διαμόρφωση των δομών, των προγραμμάτων και των διαδικασιών της ελληνικής παιδείας.

  Copyright 2005-2015 Δέσποινα Σφακιανάκη Εκδόσεις
Ανάπτυξη: OnSite.Net